Past Members

Doctoral Course

YearGraduates
2023Atsunori Moteki
2022Tomoya Kaichi, Linlin Zha, Takehiro Ozawa
2021Ryo Hachiuma, Masahiro Yamaguchi, Akiyoshi Kurobe
2020Yusuke Sekikawa, Yoshikatsu Nakajima, Naoto Ienaga
2018Siim Meerits
2017Kosuke Hara
2016Kunihiro Hasegawa
2015Sho Tamaki, Takenori Hara
2014Dao Huu Hung, Takuya Minagawa
2013Sandy Eggi Martedi
2012Hiroyuki Segi
2011Hidenori Tanaka, Yuji Oyamada
2010Hiroyo Ishikawa, Hideaki Uchiyama, Tomoaki Teshima
2009Songkran Jarusirisawad, Chutisant Kerdvibulvech, Koichiro Yamauch
2008Yuko Uematsu
2006Satoshi Yaguchi
2005Jiahui Wang, Daisuke Iso, Naho Inamoto
2002Makoto Kimura

Master of Engineering

YearGraduates
2024Akimasa Kondo, Yusuke Nonaka
2023Yuka Nokihara, Mizuki Obayashi, Reina Ishikawa
2022Ryo Fujii, Daiki Matsuno
2021Tomohiro Shimizu, Yuka Negishi, Yoshiaki Homma, Hiroshi Yano, Shi Yang, Kevin Phan, Mateo Perez Rubio
2020Ryuhei Ando, Kentaro Ino, Kazumasa Oniki, Toshiki Kikuchi, Takumi Kobayashi, Elena Peña Tapia
2019Yuki Ishikawa, Kei Oishi, Momoko Maezawa, Kentaro Yagi, Wang Qiyan, Paulo Dores, Maxence Rémy, Camille Gouyer
2018Kei Uehara, Hiroki Usami, Toshiaki Tanaka, Masaki Nakashima, Yasuhiro Tanaka, Truong Trong Phuc, Chanya Lueangwattana
2017Kei Obata, Shogo Miyata, Naoaki Kashiwagi
2016Sota Iizuka, Yohei Ogura, Atsushi Kawasaki, Masayuki Sano, Yusuke Nakayama
2015Yukiko Shinozuka, Wataru Nakagawa, Kazuki Matsumoto, Hiroki Endo, Gautier Minster, Paul Emile, Abdoulaye Maiga, Siim Meerits
2014Vallee Maxime Valentin, Dulac Amina Madeleine, Huve Elesiane Aude
2013Chiyoung Song, Dissaphong Thachasongtham, Emile Zhang, Karim Stephen Kadar, Takuya Ikeda, Toshihiro Honda
2012Yoshinobu Sano, Naoki Shimizu, Keisuke Hirose, Ruiko Miyano, Takumi Yoshida, Jun Nakamura
2011Takuya Inoue, Takuya Ujihara, Michihiko Goto, Takayuki Nakamura, Takanori Hashimoto, Tomoki Hayashi, Hayato Watanabe, Hiroyuki Shino, Sho Kobayashi
2010Fumitake Ueda, Haruka Asai, Hiroaki Kubo, Yuki Takaya, Takahide Hosokawa, Ryo Mitsumori, Naoyuki Yazawa, Enriquez Gutierrez Guillermo Ignacio
2009Florian Lavorel, Yann Armand, Zachary Garrett, Satoshi Aoki, Yuki Arai, Seiji Suzuki, Hiroshi Tanaka, Nina Yorozu, Reiko Aruga
2008Edmee Amstutz, Hiroshi Iguchi, Akihito Enomoto, Toshio Takeuchi, Kotaro Takeshima, Toshiyuki Hayashi, Toshihiko Iida, Kunihiro Hasegawa, Chiaki Doi, Osamu Inoue, Momoko Kai, Shogo Watanabe
2007Kunihiko Hayashi, Yoichi Motokawa, Kaori Yoshiki, Katsuya Ogawa, Akihiko Nagata, Sadatsugu Hashimoto, Kohei Furuya
2006Satoshi Yaguchi
2005Yousuke Ito, Hiroshi Ohya, Kenji Kimura, Keiichi Minato, Shinji Yamaguchi
2004Manabu Okamoto, Hiroshi Todoroki, Hitoshi Ban, Shinichiro Hirooka, Yoshitaka Yamaguchi, Shuhei Watanabe, Vickyan Dou
2003Osamu Akiyama, Hiroya Igarashi, Sachiko Iwase, Mototsugu Emori, Yoshihiro Nakamura, Eisaku Hori
2002Shigeharu Kamijima, Daisuke Tsuji, Shunsuke Harasaki, Hiroshi Yamano, Kazushi Yoshida

Bachelor of Engineering

YearGraduates
2023Marie Yamanaka
2016Daiki Okamoto
2012Mizue Tsuji, Keita Fujimoto
2010Masato Tsuchiya
2007Hiroki Teranishi, Tomohiko Hayakawa, Masahiro Ohara
2004Yusaku Niyama