Past members

Doctoral course

Year Graduates
2020 Yusuke Sekikawa, Yoshikatsu Nakajima, Naoto Ienaga
2018 Siim Meerits
2017 Kosuke Hara
2016 Kunihiro Hasegawa
2015 Sho Tamaki, Takenori Hara
2014 Dao Huu Hung, Takuya Minagawa
2013 Sandy Eggi Martedi
2012 Hiroyuki Segi
2011 Hidenori Tanaka, Yuji Oyamada
2010 Hiroyo Ishikawa, Hideaki Uchiyama, Tomoaki Teshima
2009 Songkran Jarusirisawad, Chutisant Kerdvibulvech, Koichiro Yamauch
2008 Yuko Uematsu
2006 Satoshi Yaguchi
2005 Jiahui Wang, Daisuke Iso, Naho Inamoto
2002 Makoto Kimura

Master of Engineering

Year Graduates
2020 Ryuhei Ando, Kentaro Ino, Kazumasa Oniki, Toshiki Kikuchi, Takumi Kobayashi, Elena Peña Tapia
2019 Yuki Ishikawa, Kei Oishi, Momoko Maezawa, Kentaro Yagi, Wang Qiyan, Paulo Dores, Maxence Rémy, Camille Gouyer
2018 Kei Uehara, Hiroki Usami, Toshiaki Tanaka, Masaki Nakashima, Yasuhiro Tanaka, Truong Trong Phuc, Chanya Lueangwattana
2017 Kei Obata, Shogo Miyata, Naoaki Kashiwagi
2016 Sota Iizuka, Yohei Ogura, Atsushi Kawasaki, Masayuki Sano, Yusuke Nakayama
2015 Yukiko Shinozuka, Wataru Nakagawa, Kazuki Matsumoto, Hiroki Endo, Gautier Minster, Paul Emile, Abdoulaye Maiga, Siim Meerits
2014 Vallee Maxime Valentin, Dulac Amina Madeleine, Huve Elesiane Aude
2013 Chiyoung Song, Dissaphong Thachasongtham, Emile Zhang, Karim Stephen Kadar, Takuya Ikeda, Toshihiro Honda
2012 Yoshinobu Sano, Naoki Shimizu, Keisuke Hirose, Ruiko Miyano, Takumi Yoshida, Jun Nakamura
2011 Takuya Inoue, Takuya Ujihara, Michihiko Goto, Takayuki Nakamura, Takanori Hashimoto, Tomoki Hayashi, Hayato Watanabe, Hiroyuki Shino, Sho Kobayashi
2010 Fumitake Ueda, Haruka Asai, Hiroaki Kubo, Yuki Takaya, Takahide Hosokawa, Ryo Mitsumori, Naoyuki Yazawa, Enriquez Gutierrez Guillermo Ignacio
2009 Florian Lavorel, Yann Armand, Zachary Garrett, Satoshi Aoki, Yuki Arai, Seiji Suzuki, Hiroshi Tanaka, Nina Yorozu, Reiko Aruga
2008 Edmee Amstutz, Hiroshi Iguchi, Akihito Enomoto, Toshio Takeuchi, Kotaro Takeshima, Toshiyuki Hayashi, Toshihiko Iida, Kunihiro Hasegawa, Chiaki Doi, Osamu Inoue, Momoko Kai, Shogo Watanabe
2007 Kunihiko Hayashi, Yoichi Motokawa, Kaori Yoshiki, Katsuya Ogawa, Akihiko Nagata, Sadatsugu Hashimoto, Kohei Furuya
2006 Jun Ehara, Midori Onogi, Ryo Hirose, Daiju Watanabe
2005 Yousuke Ito, Hiroshi Ohya, Kenji Kimura, Keiichi Minato, Shinji Yamaguchi
2004 Manabu Okamoto, Hiroshi Todoroki, Hitoshi Ban, Shinichiro Hirooka, Yoshitaka Yamaguchi, Shuhei Watanabe, Vickyan Dou
2003 Osamu Akiyama, Hiroya Igarashi, Sachiko Iwase, Mototsugu Emori, Yoshihiro Nakamura, Eisaku Hori
2002 Shigeharu Kamijima, Daisuke Tsuji, Shunsuke Harasaki, Hiroshi Yamano, Kazushi Yoshida

Bachelor of Engineering

Year Graduates
2016 Daiki Okamoto
2012 Mizue Tsuji, Keita Fujimoto
2010 Masato Tsuchiya
2007 Hiroki Teranishi, Tomohiko Hayakawa, Masahiro Ohara
2004 Yusaku Niyama