Current members

Staff

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Hideo Saito
Professor
saito
Dan Mikami
Guest Associate Professor
Takenori Hara
Project Senior Assistant Professor
Ryo Yonetani
Project Senior Assistant Professor
Ryo Hachiuma
Project Assistant Professor
Naoto Ienaga
Assistant Professor (Sugimoto Laboratory)
Shohei Mori
Guest Lecturer (Global)
Hideaki Uchiyama
Visiting Associate Professor
Hiroki Kajita
Visiting Assistant Professor
Takashi Yoshikawa
Visiting Assistant Professor

Doctoral course

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Tomoya Kaichi kaichi
Takehiro Ozawa ozawa.t
Linlin Zhang
Amurhüü
Kentaro Yagi
Haowen Hu
Atsunori Moteki
Shigeaki Namiki

Masters course

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Shun Fujiuchi shun
Ryo Fujii ryofujiipipo0112
Daiki Matsuno daiki_matsuno
Yuki Saito yusa19971015
Zihao Zhu zzhat0706
Theo Combey
Yuichi Nagao
Yoshitomo Yonamoto
Max Bergfelt
Ryosuke Hori
Reina Ishikawa
Eiji Kudo
Mana Masuda
Yuka Nokihara
Mizuki Obayashi
Jianing Zhao
Amar Alikadić
Masashi Hatano
Marie-Claire Iatrides
Tomoya Matsubara
Mira Razafindrambao

Bachelor course

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)
Kazuki Hirose
Akimasa Kondo
Takuya Nakabayashi
Yusuke Nonaka
Shiori Ueda

International Exchange Students

Name E-mail (@hvrl.ics.keio.ac.jp)